Факультеты


Детальніше:

Судноводійний факультет

Кандидати на вступ приймаються на напрямок, а можливість вибору спеціальності освіти з’явиться на другому курсі навчання.

 

Денні відділення першого ступеня (інженерні)

 

НАПРЯМОК: СУДНОВОДІННЯ:

4-х річне навчання за спеціальностями:

– морський транспорт (TM)

– морське рибальство (PM)

– інженерія морського руху (IRM)

– гідрографія і навігація (PHiON)

– морська рятувальна служба (RAT)

– морські інформаційні системи (MSI)

– експлуатація плаваючих одиниць (offshore) (OFF)

– морський і річковий транспорт (TMiŚ)

– морська гірська технологія (GM)

НАПРЯМОК: ТРАНСПОРТ:

3,5-річне навчання за спеціальностями:

– інженерія безпеки морського транспорту (IBTM)

– навігаційні технології та системи (TiSN)

НАПРЯМОК: ГЕОДЕЗІЯ І КАРТОГРАФІЯ:

3,5-річне навчання за спеціальністю:

– геоінформатика (G)

НАПРЯМОК: ІНФОРМАТИКА

3,5-річне навчання за спеціальністю:

– морська інформатика (IM)

 

Денне відділення другого ступеня (магістерські)

 

НАПРЯМОК: СУДНОВОДІННЯ

1,5-річне навчання за спеціальністю:

-морський транспорт (TM)

 

Заочні відділення першого ступеня (інженерні)

 

НАПРЯМОК: СУДНОВОДІННЯ

4-х річне навчання за спеціальностями:

– морський транспорт (TM)

НАПРЯМОК: ГЕОДЕЗІЯ І КАРТОГРАФІЯ

3,5-річне навчання за спеціальністю:

– геоінформатика

(G) НАПРЯМОК: ІНФОРМАТИКА

3,5-річне навчання за спеціальністю:

– морська інформатика (IM)

 

Заочні відділення другого ступеня (магістерські)

 

НАПРЯМОК: СУДНОВОДІННЯ:

2х-річні за спеціальностями:

– морський транспорт (TM)

– морський транспорт (навчання англійською мовою) (TM)

Чим можна займатися будучи випускником судноводійної факультету?

Напрямок судноводіння

Метою освіти на напрямку судноводіння є надання студентам широких основ навтіческіх знань та інших галузей науки, що впливають на еластичність вибору професійної кар’єри. Програма освіти охоплює морські і сухопутні професійні практики, а також спеціалістичні курси. Випускники підготовлені до роботи палубних офіцерів на морських і річкових суднах в підприємствах, пов’язаних з водним транспортом. Вони можуть працевлаштуватися в морських службах і торговельному флоті з високим ступенем спеціалізації, риболовецькому флоті, на пасажирських судах, судах типу offshore, які обслуговують нафтовидобувні поля, на продукційних і бурових вежах, на сучасних спеціалістичних, гідрографічних і дослідницьких суднах. Вони можуть також працювати в сухопутних експлуатаціонних і технічних службах, морських адміністраціях, класифікаційних організаціях і в пошуково-рятувальних службах.

Напрямок транспорт

Студенти даного напрямку отримують знання і вміння у галузі функціонування морського транспорту, безпеки водного транспорту, а також сучасних навігаційних і транспортних системах. Місця роботи випускників – це організації та підприємства, які займаються проектуванням, експлуатацією та організацією транспорту і транспортних систем, а також дослідні, технічні та нормативні установи, що займаються експертизами, консалтингом і регуляцією законів.

Напрямок геодезія і картографія

Випускники спеціальності геоінформатика набувають теоретичні знання і практичні вміння займатися інженерною діяльністю у галузі геодезії, картографії та систем спостереження території, а також здатності застосовувати сучасні техніки геодезіонних, сателітарних, фотограмметричних та дистанційно-зондирующих вимірювань. Вони працевлаштовуються у підприємствах, що використовують географічну інформацію.

Напрямок інформатика

Основними кваліфікаціями випускника напряму інформатика є вміння в області програмування комп’ютерів, проектування та управління інформативними системами, адміністрацією базами даних і комп’ютерними мережами. Студенти дізнаються правила інженерії програмування на рівні, що дозволяє працевлаштуватися на ефективну роботу у групах, що займаються програмуванням. Випускники підготовлені також до того, щоб почати свою підприємницьку діяльність і до самостійного створення фірми у секторі сервісу.

navigacia

Його задача, це підготовка висококваліфікованих кадрів, що відповідають сучасним і майбутнім вимогам морського транспортного, рибацького та рятувального флоту, а також експлуатаціонниж морських служб. Морські перевезення є і будуть найдешевшим видом транспорту і тому ще багато років перед вами буде відкрито широкий вибір робочих місць на світовому ринку праці.

Детальніше:

Судномеханічний факультет

Кандидати на вступ приймаються на напрямок, а можливість вибору спеціальності освіти з’явиться на другому курсі навчання

 

Денні відділення першого ступеня (інженерні)

 

НАПРЯМОК: МЕХАНИКА І МАШИНОБУДУВАННЯ

4-х річне навчання за спеціальностями

– експлуатація суднових енергетичних установок (ESO)

Напрямки дипломів:

– енергетичні установки з поршневими двигунами

– турбореактивні двигуни

– експлуатація танкерів

– експлуатація суден для перевезення хімічних вантажів

– експлуатація рефрижераторних суден

– експлуатація газовозів

– комп’ютерні системи управління силовими судновими установками

– суднова електроенергетика і системи управління

– експлуатація та обслуговування суднових електроенергетичних установок (EOUNiE)

– діагностика і ремонти машин і суднових установок (DiRMiUO)

3,5 річне навчання за спеціальностями:

– діагностика і ремонти вітрових силових установок (DiRSW)

– охорона навколишнього середовища в експлуатації флоту і портів (OŚwEFiP)

НАПРЯМОК: МЕХАТРОНІКА

4-х річне навчання за спеціальностями:

– суднова електроавтоматика (EO)

3,5 річне навчання за спеціальностями:

– мехатроніка енергетичних систем (MSE)

 

Денні відділення другого ступеня (магістерські)

 

НАПРЯМОК: МЕХАНИКА І МАШИНОБУДУВАННЯ

1,5 річне навчання за спеціальностями:

– пристрій і експлуатація морських енергетичних систем; (BiEMSE)

– computer aide Marine engineering навчання на англійській мові; проводиться спільно з Fachhochschule Flensburg (Німеччина)

 

Заочні відділення першого ступеня (інженерні)

 

НАПРЯМОК: МЕХАНИКА І МАШИНОБУДУВАННЯ

4-х річне навчання за спеціальностями

– експлуатація суднових енерегтіческіх установок (ESO)

Напрямки дипломів:

– суднові енергетичні установки з поршневими двигунами

– турбореактивні двигуни

– експлуатація танкерів

– експлуатація суден для перевезення хімічних вантажів

– експлуатація рефрижераторних суден

– експлуатація газовозів

– комп’ютерні системи управління судновими енергетичними установками

– суднова електроенергетика і системи управління

4х річне навчання за спеціальностями:

– охорона навколишнього середовища в експлуатації флоту і портів (OŚwEFiP)

НАПРЯМОК: МЕХАТРОНІКА

4х річне навчання за спеціальностями:

– суднова електроавтоматика (EO)

– мехатроніка енергетичних систем (MSE)

 

Заочні відділення другого ступеня (магістерські)

 

НАПРЯМОК: МЕХАНИКА І МАШИНОБУДУВАННЯ

4х річне навчання за спеціальностями:

– пристрій і експлуатація морських енергетичних систем (BiEMSE)

Чим можна займатися будучи випускником Механічного факультету?

Напрямок механіка і машинобудування

Випускник спеціальності експлуатація суднових енергетичних установок після отримання диплома офіцера вахтового механіка може виконувати функцію офіцера в машинній команді морських суден, працевлаштуватися на ремонтних верфях і в відділеннях спостереження за рухом таких підприємств як електростанції, целюлозно-паперові фабрики, сталеливарні заводи, порти, станції очистки стічних вод, насосні станції.

Випускник спеціальності діагностика і ремонти машин і суднових установок після отримання диплома офіцера вахтового механіка може виконувати функцію офіцера в машинній команді морських суден, працевлаштуватися на верфях і ремонтних заводах, електростанціях, целюлозно-паперових фабриках, сталеливарних заводах, портах, станціях очистки стічних вод, насосних станціях, а також як фахівець -діагностик. Випускник спеціальності діагностика і ремонти вітрових установок володіє знаннями, необхідними для розуміння і вирішення проблем в області конструкції, продукції та експлуатації машин. Він може працевлаштуватися на заводах з виробництва, передачі та розподілу енергії, а також на підприємствах, пов’язаних з відновлювальною енергетикою, наглядом експлуатації морських і берегових вітрових силових установок, на заводах з виробництва електрообладнання, електростанціях і теплових електростанціях, фірмах, що займаються продукцією несучих конструкцій, обладнання, техніки та систем опалення.

Випускник спеціальності експлуатація та обслуговування суднових електроенергетичних установок після отримання диплома офіцера вахтового механіка може виконувати функцію офіцера механіка на судні, в службах технічного нагляду у судновласників, в службах класифікаційних товариств, в службах технічного нагляду та підприємствах, пов’язаних з енергетичною промисловістю.

Випускник спеціальності охорона навколишнього середовища в експлуатації флоту і портів може бути працевлаштований в дослідницьких лабораторіях, інституціях, відповідальних за охорону середовища на різних рівнях державної адміністрації, в судновласницькі компаніях, верфях, портах і промислових підприємствах. Випускник спеціальності пристрій і експлуатація морських енергетичних систем отримує спеціалізовану освіту, яка відповідає вимогам сучасного флоту і машинобудування. Він підготовлений до роботи в дослідницьких і проектно-конструкторських організаціях, до управління і розвитку виробництва на машинобудівних заводах, і пов’язаних з ними підприємствах.

Напрямок мехатроніка

Випускник спеціальності суднова електроавтоматика підготовлений до роботи з судновими командами в якості офіцера суднового електроавтоматика, в службах технічного нагляду судновласників, в службах класифікаційних товариств, на ремонтних і суднобудівних верфях, в підприємствах суднового виробництва та інших, що займаються продукцією і експлуатацією машин та мехатронних систем.

Випускники спеціальності мехатроніка енергетичних систем підготовлені для роботи в якості співробітників суднобудівних та ремонтних верфей, в ремонтних службах виробничих підприємств, в службах технічного нагляду підприємств, в службах класифікаційних товариств, в технологічних, проектних та конструкційних організаціях, пов’язаних з машино- та суднобудуванням, а також в підрозділах, які проводять технічну діагностику та обслуговування машин та пристроїв, включаючи мехатронні системи.

Детальніше про спеціальності мехатроніка можна дізнатися:

mehanikiЙого задача, це підготовка кадрів для обслуговування суднових енергетичних установок, а також проведення ремонту механічного та електротехнічного обладнання. Як випускник Механічного факультету станеш цінним працівником як Офіцер Механік, фахівець в службах технічного контролю морських та виробничих закладів. На світовому ринку праці відзначається підвищення затребуваності на технічних фахівців инжинерів, які готові працювати в найбільш складних умовах.

Детальніше:

Інженерно-економічний факультет транспорту

Кандидати на вступ приймаються на напрямок, а можливість вибору спеціальності освіти з’явиться на другому курсі навчання

 

Денні відділення першого ступеня (інженерні)

 

НАПРЯМОК: ТРАНСПОРТ

3,5 річне навчання за спеціальностями:

– керування транспортними системами в Європі (ZSTwE)

– експлуатація портів та морського флоту (EPiFM)

– річковий транспорт (ŻŚ)

– логістика комплексного транспорту (LTZ)

– транспортне страхування (UT)

– екологістіка (E)

НАПРЯМОК: ЛОГІСТИКА

3,5 річне навчання за спеціальностями:

– Логістика предпритий (LP)

– логістика та управління у європейській транспортній системі (LiZwEST)

– інформатика в логістиці (IwL)

НАПРЯМОК: УПРАВЛІННЯ ТА ІНЖЕНЕРІЯ ТОВАРІВ

3,5 річне навчання за спеціальностями:

– управління якістю продукції та послуг (ZJPiU)

– управління інноваціями в продукції та послугах (ZiWPiU)

– системи безпеки в продукції та послугах (SBwPiU)

– інформатичні системи управління продукцією (ISZP)

– управління промисловими енергетичними системами (ZPSE)

 

Денне відділення другого ступеня (магістерська)

 

НАПРЯМОК: УПРАВЛІННЯ ТА ІНЖЕНЕРІЯ ТОВАРІВ

1,5 річне навчання за спеціальностями:

– логістика та управління у європейській транспортній системі (LiZwEST)

– Maritime Management

– навчання проводиться англійською мовою

НАПРЯМОК: ТРАНСПОРТ

1,5 річне навчання за спеціальністю:

– системи інтегрованого транспорту (STZ)

 

Заочні відділення першого ступеня (інженерні)

 

НАПРЯМОК: ТРАНСПОРТ

3,5 річне навчання за спеціальностями:

– керування транспортними системами в Європі (ZSTwE)

– річковий транспорт (ŻŚ)

– логістика інтегрованого транспорту (LTZ)

– транспортне страхування (UT) – екологістіка (E)

НАПРЯМОК: ЛОГІСТИКА

3,5 річне навчання за спеціальностями:

-Логістика підприємств (LP) (13) I kolumna od lewej

– логістика та управління у європейській транспортній системі (LiZwEST)

– інформатика в логістиці (IwL)

НАПРЯМОК: УПРАВЛІННЯ ТА ІНЖЕНЕРІЯ ТОВАРІВ

3,5 річне навчання за спеціальностями:

– управління якістю продукції та послуг (ZJPiU)

– управління інноваціями в продукції та послугах (ZiWPiU)

– системи безпеки в продукції та послугах (SBwPiU)

– інформатичні системи управління продукцією (ISZP)

– управління промисловими енергетичними системами (ZPSE)

 

Заочні відділення другого ступеня (магістерські)

 

НАПРЯМОК: ТРАНСПОРТ

1,5 річне навчання за спеціальністю:

– системи інтегрованого транспорту (STZ)

НАПРЯМОК: УПРАВЛІННЯ ТА ІНЖЕНЕРІЯ ТОВАРІВ

1,5 річне навчання за спеціальністю:

– логістика та управління у європейській транспортній системі (LiZwEST)

Чим можна займатися будучи випускником Інженерно економічного факультету транспорту?

Напрямок управління та інженерія продукції

Випускник напрямку управління та інженерія продукції підготовлений для виконання керівних та виконавчих функцій на виробничих та сервісних підприємствах сектора TSL (транспорт, транспортна експедиція, логістика), з особливим урахуванням підприємств морського господарства).

Він володіє умінням визначення оптимальних стратегічних і операційних цілей, а також ефективної організації, координації та контролю певних виробничих і обслуговуючих завдань при використанні сучасних інформатичних технологій. Він підготовлений до управління логістичними процесами в європейській транспортній системі та управління інтегрованим транспортом. Він має у своєму розпорядженні знанням про підприємництво,  про юридичны правила проведення економічної діяльності, етики управління та громадської відповідальності підприємств в глобальній економіці. Він користується знаннями з галузі управління та інженерії продукції, отриманими в наукових лабораторіях, оснащених відповідними комп’ютерними програмами, а також на вітчизняних і закордонних стажуваннях. Вільно користується професійною англійською мовою. Має у своєму розпорядженні можливостями придбання мовних сертифікатів.

напрямок транспорт

Випускники цього напряму користуються знаннями з області:

– інженерії транспортного руху,

– інженерії транспортних засобів,

– аналізу транспортних систем,

– управління експлуатаційними процесами,

– транспортної логістики.

Вони є фахівцями в області сучасного транспорту вантажів, експлуатації терміналів інтегрованого транспорту і логістичних центрів, а також організації управління транспортним ланцюгом «будинок-будинок». У професійній роботі вони можуть використовувати інформаційні технології. Вони підготовлені до роботи на керівних посадах в експлуатаційних і проектно-конструкційних підрозділах транспорту, логістики та транспортної економіки в інституціях, пов’язаних із загальним поняттям транспорту. Вільно користуються професійною англійською мовою. У своєму розпорядженні можливості придбання мовних сертифікатів.

Напрямок логістика

Випускник цього напрямку професійно підготовлений до того, щоб приймати оптимальні рішення в галузі управління кадрами, фінансами та інформацією на підприємстві.

Він користується вміннями діагностики, вирішення проблем, моніторингу економічних (в тому числі транспортних) процесів, а також проектування виробничих і транспортних процесів. Він приймає стратегічні та операційні рішення в області функціонування та розвитку підприємства в умовах конкуренції і постійно змінюючої внутрішньої та зовнішньої ситуаціями. Користується компетенціями, що дозволяють працювати в різних вітчизняних і міжнародних підприємствах, а також у власних фірмах (особливо на підприємствах з галузі TSL). Може працевлаштуватися як фахівець з логістики в підприємстві, оператор області TSL, проектант і консультант, який займається логістикою, транспортом та транспортної економікою, експерт з логістики в економічних і адміністраційних підрозділах. Він професійно володіє іноземними мовами, особливо англійською, знає логістично-транспортну термінологію, а також вміє використовувати інформатичні інструменти в логістичному управлінні підприємством.

szczecin-portЙого задача, це підготовка кадрів керівної та контролюючої виробництво сфери, а також займаються забезпеченням та експедицією (доставкою). Ці вміння необхідні при проводження кожного виду діяльності. Сучасний та підприємливий чоловік, який хоче займати високу посаду в фірмі, повинен володіти знаннями, що придбані на цьому факультеті.

Випускники Морської Академії це відповідальні люди, добре говорять англійською мовою, що володіють сучасними технічними знаннями.

Вартість навчання:

Вартість навчання для українців, які не мають польське коріння: всі «морські» спеціальності – 9000 злотих / рік (2100 євро / рік), не “морські» спеціальності – 8000 злотих / рік (1900 євро / рік.)

Stoimost-2017


Залишилися питання?

Задайте питання або запишіться на безкоштовну консультацію!

 +38 (093) 369 06 08; study-in-poland